VRAA VALGMENIGHEDSKIRKE

VRAA, HJØRRING SØNDRE PROVSTI

(FOTOS 20. 07.2002 PN)

Vrå Valgmenighed har sine rødder dels i vækkelsesbevægelserne, der spillede en stor rolle i Vendsyssel fra midten af 1800-tallet - bl.a. med den navnkundige sognepræst Bertel Henriksen i den nærliggende Vejby, og i Højskolen, der var flyttet til Vrå i 1890 efter at være startet i Stenum.

Den egentlige anledning til dannelse af valgmenigheden var præsteskiftet i Vrå. Sognepræst Jacob A. Jacobsen var knyttet til de grundtvigske kredse og havde helt naturligt haft sin gang på Vrå Højskole. Han døde i embedet i 1899. Brede kredse i Vrå-Em pastorat anmodede da ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet om at få Jens Bertelsen til sognepræst. Han havde i en årrække været både kapellan og højskolelærer og var særdeles velanskrevet. Med en alder af 36 år blev anset for at være alt for ung, og ministeriet så sig ikke i stand til at forbigå den ældre Rasmus S. Hansted, der også var ansøger til stillingen.

Striden, der opstod i kølvandet på præsteudnævnelsen, handlede ikke om pastor Hansted, men om, at der ikke blev lyttet til menighedens ønsker. Overlæge Nikolaj Tuxen, Brønderslev, der blev en markant person i valgmenigheden, formulerede det således:

"Også her på egnen tror jeg, at grunden til at valgmenigheds- spørgsmålet er kommet op, ligger i, at man mere eller mindre bevidst har haft følelsen af, at det var på tide, man unddrog sig statens supremati på dette område."

 

REJST TIL MINDE OM SOGNEPRÆST- OG HØJSKOLEFORSTANDER

JENS BERTELSEN

Den 17. november 1899 blev der afholdt et møde på Vrå Højskole, hvor der blev taget beslutning om at danne en valgmenighed med Jens Bertelsen som præst. Det var ikke nogen stor forsamling. Medlemsskaren bestod kun af 51 familier og 21 enkeltpersoner.

Allerede den 22. maj 1900 kunne man nedlægge grundstenen til den nye kirke. Kirken var med skib og kor ialt lige så stor som det nuværende skib. Vejby-Kristensen, Hjørring, var arkitekt.

Allerede i 1918 var der behov for en udvidelse, og man byggede korsarm og et større kor.

Klokken er oprindeligt lavet til Kristkirken i København. Den er skænket af arkitekt Claus Münster, København, til minde om hans far, der var præst i Serritslev 1866-78. På klokken står der:

Jeg bringer de Budne,
som færdes her nede,
det Budskab fra oven
at al Ting er rede!

 

FAMILIEN BERTELSENS FAMILIEGRAVSTED

VRAA VALGMENIGHEDSKIRKEGÅRD

(FOTOS 20. 07.2002 PN)

LAUST NICOLAJ BERTELSEN OG METTE KATHRINE F. JENSDATTER

GUDRUN BERTELSEN, F. TERKELSEN OG JENS BERTELSEN

GUNNAR BERTELSEN OG ELLY BERTELSEN, F. DAHL

INGRID LARSEN, F. BERTELSEN OG HANS AAGE LARSEN

SVEND ERIK BERTELSEN

JØRGEN KAJ BERTELSEN

KNUD LINDE BERTELSEN