VILE KIRKE

SALLING PROVSTI, VIBORG STIFT

(FOTO 14.07.2005 PN)

INSKRIPTION PÅ LYSEKRONEN:

 

TIL VILE KIRKE ÅR 1902

CHRISTIAN JOSEPHSEN OG HUSTRU

VIBEKE NIELSEN.

VESTERGAARD.

 

 

VILE KIRKE. Harre herred, Viborg amt, Viborg stift.

Kirken, der ligger højt i den spredte landsby, består af romansk kor og skib med sengotisk vesttårn og våbenhus ved sydsiden fra 1795. De romanske dele er rejst af granitkvadre over en skråkantsokkel, og af dørene er den retkantede norddør tilmuret, og syddøren, der er i brug, noget udvidet.

På nordsiden af kor og skib er der genåbnede rundbuevinduer  ligesom der i korgavlen er et. I det indre, der har bjælkelofter, står korbuen uændret med hulkantprofilerede kragbånd.

Det sengotiske tårn er overvejende opført af rå marksten. Det fladloftede underrum står i forbindelse med skibet ved en rund tårnbue, og adgangen til mellemstokværket er ad en høj metalstige på nordsiden til en fladbuet dør.

Gavlene vender i nord-syd og er glatte, og taget er her som på den øvrige kirke af tegl. Våbenhuset, der er bygget af små mursten, er ganske enkelt. I gavlfeltet er der med jerncifre initialer for Th. Thomsen og Marie Thomsen, Østergård, samt årstallet 1795, der sikkert daterer bygningen.

Hele kirken blev 1947-48 hovedistandsat ved arkitekt S. Vig-Nielsen.

På alterbordet, der er nymuret af gamle kvadre, står et nyt, glat egetræskors. Det tidligere altermaleri fra 1920, en kopi efter Carl Bloch ved H. Mølgaard Andersen, Gethsemane, er ophængt i kirken, medens en endnu tidligere (værdiløs) altertavle er henlagt på loftet.

De små barokprofilerede alterstager er fra 1702. Fonten af granit er romansk af den vestjyske type med fire kors på kummen (Mackeprang. D. 160.187), og det lille fad er fra 1700tallet.

Prædikestolen er et snedkerarbejde, der efterligner renæssancens stilformer, men snarest hører 1800tallet til. Stoleværket er nyt ligesom et orgel, der er leveret af Joh. P. Andersen i Ringkøbing. Den skriftløse klokke er fra sengotisk tid (Uldall. K. 132).

KILDE: De Danske Kirker, Midt Jylland Salling, 1969, bind 12